CCM – Classical Chinese Medicin:

Stems and branches (10 stammar och 12 grenar) Denna behandlingsform är en av de äldsta medicinska metoder som finns för att bekämpa sjukdomar och åkommor inom den kinesiska medicinen.


-Himmelska stjälkar och jordiska grenar, i det forntida Kina lärdes denna stil endast ut till de högsta utövarna, och idag är endast ett fåtal akupunktörer som är utbildade i denna stil av akupunktur just nu, men antalet ökar.


Den är baserad på uråldriga begrepp om energi, rum och tid och filosofin anses fortfarande vara ganska esoterisk. Födelsediagram beräknas med hjälp av gamla metoder för att förstå patientens underliggande konstitution. Detta indikerar var obalanser eller styrkor kan förväntas.


Förutom att ta pulsen noggrant, instruerar denna metod utövaren att välja en noggrant utvald kombination av punkter utformade för att vara så effektiva som möjligt för varje patients behov.


Inom kinesisk medicin sägs det att vi har fem olika substanser som samverkar för att ge vår kropp dess fantastiska förmåga att ständigt upprätthålla sig själv.


Det är qi, blod, vätskor, essenser och shen.


De fem substanserna är nära besläktade och är beroende av varandra för att fungera.