Screenshot_20221027_170850
contexte-moxibustion-phytotherapie-chinoise_1112-10105
istockphoto-1176629216-612x612

AKUPUNKTUR

Läs om vår stil klicka på denna text!


Akupunktur kommer från latinska orden acus (nål) och punctura (att sticka).

Det är en holistisk vårdform som används för att behandla både fysiska och psykiska besvär. Den används för att främja hälsa, förebygga och behandla sjukdom samt lindra lidande.


Akupunktur är en djupt avslappnande upplevelse och en relativt smärtfri behandling.


Behandlingen fokuserar inte på att bota ett symtom utan att balansera, återställa och påverka flödet av Qi i vår kropp, energiflödet. Eftersom sjukdomar har olika slag av otillräcklig energi kan nästan alla sjukdomar behandlas, lite svårare med sjukdomar där det sker en konstant och snabb försämring där kroppens vävnader till stor del är nedbrutna. En del sjukdomar tar lite längre tid att återställa balansen.


Behandlingen sker alltid individuell och hos oss får du ett personligt mottagande och en grundlig undersökning av vad som enligt klassisk kinesiska akupunktur orsakat ditt hälsotillstånd. Du får behandling som utgår från dig som person och inte enbart från dina symtom.


Du är inte dina symtom, du är mycket mer än så och kroppen vill alltid bli frisk.


Strävan är att behandla orsaken till problemet genom att helhetsmässigt balansera kroppens energier och inte enbart att behandla symtomen genom att använda lokala punkter. Akupunktur används både för förebyggande behandling och för att behandla symtom och sjukdomar.


De viktigaste målen med en akupunkturbehandling:

- Lindra smärta och andra symtom.

- Balansera kroppens olika funktioner arbetar harmoniskt.

- Förebygga för att bibehålla hälsa och välbefinnande.


Qi finns överallt, och vår qi livsenergi finns då överallt i våra kroppar där de är koncentrerad till meridianerna som är i kontakt med de inre organen i kroppen.

I akupunkturpunkterna når denna energi till kroppsytan och är mer tillgänglig för behandling. Fram till i dag har ca 2000 akupunkturpunkter upptäckts, 365 av dom är behandlingsbara punkter.


Meridiansystemet finns i en djupare dimension, existerar inom auran,

fast det är som ett osynligt ljusfält som både omger och genomsyrar den fysiska kroppen. Den har viktiga funktioner för hur energin cirkulerar i kroppen. Meridiansystemet är ett mer lättpåverkat energisystem än chakrasystemet.


Längs meridianenerna finns dessa akupunkturpunkter. De fungerar som ingångar och utgångar genom vilka vi får tillgång till och kan påverka meridianens qi. Akupunkturpunkten är den plats på meridianen där energin är som mest koncentrerad. Punkten har en högre ledningsförmåga än den omgivande huden har.


Varje akupunkturpunkt har sin exakta placering och sin specifika funktion. Meridianerna är som floder som flödar genom kroppen och när vävnaderna. De förenar kroppen till en organisk helhet, transporterar qi och blod samt att de reglerar yin och yang som kompletterar varandra och håller kroppsfunktionerna i balans.

Oftast sätter vi mellan 1-5 nålar per behandling och de vanligaste platserna att sätta nålarna är från armbågar till händer och från knän till fötter. Nålarna sitter i under 20 minuter. 


Varför så få nålar? Kort och gott - "Ju fler nålar desto mer vatten i saften"


När man är frisk och harmonisk flödar energin genom meridianerna. Om det finns blockeringar i meridianerna uppstår stop i flödet och olika sjukdomar kan uppkomma.


Meridiansystemet är ett slutet system och tillhör inte den kropp som bildas av jordens material.


Enligt den kinesiska klockan delas dygnet in i tvåtimmars perioder och varje period har en meridian som är extra aktiv. Meridianerna bildar par med varandra och då är den ena meridianen en Yangmeridian (Fu) och den andra meridianen en Yinmeridian (Zang).


Många upplever att de inte känner något när nålarna sätts i, de är mycket tunna, hårtunna. De är sterila och kasseras efter en användning.


När nålarna sitter i upplevs det lite olika, att få en känsla av lugn är det vanligaste. En del tycker sig känna att det rör sig mer energin i kroppen som en pulserande känsla och värme, det är när flödet av Qi kommit igång. Andra märker inte av något, så det är lite olika.

Vi brukar säga att efter en behandling är det som att "nålarna sitter kvar i tre dagar"  lyssna på kroppen och ta det lite lugnt dessa dagar, då får behandlingen göra sin verkan som bäst. 


Den första effekten vid en behandling är oftast att en djup avslappning upplevs. När kroppen slappnar av balanseras den och då kommer den kroppsegna läkningsprocessen igång, som sagt kroppen vill alltid bli frisk. 


Visste du,,,

,,, att vi är alla skapade av en reflektion från

energierna runtomkring här oss på jorden och i himlen

Qi

Genom att balansera Qi som är vår livsenergi, så kan man bli fri från sina besvär.

Hälsa

Akupunkturbehandling används för att reglera obalanser i kroppen genom att placera nålar på speciella punkter som ökar cirkulationen och hjälper kroppen att läka.

Signaler

Kroppen är klok och vill bli frisk. Om det finns ett symtom så är det för att kroppen fått signaler som skapar det symtomet. Då är det en god idé att lyssna på den signalen.

Och akupunktur hjälper kroppen att hitta dessa vägar för att balansera det som kommit ur balans.