Välkommen till
Aros Akupunktur AB


Här på hemsidan kan ni bland annat läsa mer om oss och vad akupunktur är och hur det går till vid en behandling. 


Vad är detta för stil?

 

Stilen bygger på många tusen år gammal kunskap, vår stil beämns som CCM klassisk kinesisk akupunktur. Det finns några olika treårig utbildningar med liknande akupunkturstil som också använder sig av femelementsteorin i grunden, kallas med förkortning TCM där de sätter oftast betydligt fler nålar per behandling- Inom primärvården har de en kort akupunkturutbildning på några veckor, där endast smärtlindring utförs, orsaken till problemet finns oftast kvar. 


Med CCM - Classical Chinese Medicine enligt Stems and Branches och Femelementsakupunktur går vi på orsak och inte enbart på symtom. Vi ställer diagnosen främst via pulsdiagnostik, pulsen berättar hur det står till med dig.


Vilka besvär hjälper klassiska akupunktur mot?

Klassisk akupunktur balanserar den kroppsegna läkningsprocessen och är lämplig för behandling av många sjukdomar och symtom.


Förutom att behandla i förebyggande syfte så att inte kroppen hamnar i en obalans, behandlas bl.a. olika sorters värk, ryggvärk, axelvärk osv, migrän/huvudvärk, allergi, astma, yrsel, stress, sömnbesvär, PMS/PMDS, koncentrationssvårigheter, utbrändhet, trötthet, huvudvärk, ångest, depression, högt blodtryck, barnlöshet, gynekologiska besvär. Fibromyalgi, klimakteriebesvär, reumatism, magbesvär, eksem, tennisarm, hälsporre, hudbesvär osv. Autoimmun/psykisk/somatiska sjukdomar. hjälp vid beroenden, läkemedelsbiverkningar mm.

 

Behandlingen sker alltid individuell och hos oss får du ett personligt mottagande och en grundlig undersökning av vad som enligt klassisk kinesiska akupunktur är orsaken till ditt hälsotillstånd. Du får behandling som utgår från dig som person och inte enbart från dina symtom. Du är inte dina symtom, du är mycket mer än så och kroppen vill alltid bli frisk. 

 

Västerländsk medicin fungerar bra med ortopedi, kirurgi och mediciner när det används vid rätt tillfälle. Ibland räcker det tyvärr inte till, många olika långvariga kroniska besvär eller besvär som kommit som biverkning av läkemedel, eller att besvären kommer tillbaka igen och igen trots upprepade vårdinsatser. Många söker hjälp från primärvården men blir inte hörda eller hjälpta på det sätt de önskar. Då söker de sig till det alternativa medicinen och många har blivit hjälpta som med klassiska kinesiska akupunkturen, att få en mer fiskvårdsbetonad behandling.

 

Hos oss fyller du i ett hälsoformulär vid första besöket där frågor om din nuvarande och tidigare hälsa, där vi sedan kan spåra orsaken till dina besvär, tillsammans med pulsdiagnostiken.

Inom CCM ser vi kropp och själ som en helhet, två symtom som verka åtskilda kan ha ett samband och berättar om orsaken till det som ligger bakom. Vi ser efter om det finns obalanser med pulsdiagnostik som påverkar valet av punkter där vi kan återställa balansen. Vi kan även ge en förebyggande behandling som är behovsanpassad för just för dig, där vi stärker upp din wei qi, din försvars qi, ditt immunförsvar helt enkelt. 

 

Förebyggande behandling funkar det? Ja, en förebyggande behandling ger dig ett bättre immunförsvar - Varför gå till doktorn när problemet uppstår, det är som att börja gräva en brunn när du redan blivit törstig? 

 

Vi använder för det mesta 1–5 nålar per behandling som sedan sitter i 20 minuter - varför så få nålar? Svaret på det kan beskrivas med följande liknelse "Ju fler nålar desto mer vatten i saften" 


Utbildningen har varit tre år österländsk medicin, klassisk kinesisk akupunktur med stems and branches som är en fördjupad kunskap om olika behandlingsmetoder och en "ny" syn på hur mycket akupunktur som kan behandla framgångsrikt (det finns drygt 10 stycken akupunktörer runt om i Sverige som kan denna stil fler och fler utbildas. Akupunkturskolan finns i Örebro, den enda i Sverige med denna stil) för att kunna ge den dig en personsanpassade behandling som ger en bättre hälsa. Vi har också studerat över 400 sjukdomar i västerländs medicin under utbildningstiden och framförallt hur det behandlas med CCM akupunkturstilen. Utöver det basmedcin 60 hp på högskolenivå. 


Akupunktörer med minst 3 års utbildning i kinesisk medicin samt utbildning i grundläggande västerländsk medicin, är den akupunkturform som läkare i de flesta andra länder till exempel Frankrike och Tyskland, måste lära sig för att utöva akupunktur. Vi kallar oss inte läkare utan akupunktörer. I andra länder exempel närmast i Finland kombineras denna stil med läkarutbildning, tyvärr är det inte tillåtet i vårt land, inte ännu i alla fall.. 


Det är akupunktörens arbete att söka den bästa behandlingen som är personsanpassad. Flera personer kan ha lika problem men olika behandlingar utförs. 

 

Läs ännu mer om denna stil här

Kika runt här på hemsidan, det finns flera flickar med information eller sänd oss ett mejl om du har frågor! 

Vi är här för att stödja dig med läkande behandling av dina hälsobesvär, för att skapa en god livskvalitet.

Välkomna att boka tid! Tankar att ta med!


Klassisk akupunktur ger förutsättningar till bättre hälsa!


Akupunktur

Akupunktur är en skonsam behandlingsmetod.

Diagnostik


Pulsen berättar!

Hur ställer akupunktören diagnosen?


Akupunktören använder sig av flera diagnosmetoder. Den främsta och viktigaste är pulsdiagnostiken.


Pulsen berättar..

Den berättar om vad som är ur balans, vad som pågår och hur det kan åtgärdas. Vi känner på minst 12 olika organ via pulsen på handlederna. Det akupunktören känner är kvaliteten på pulsslagen, exempelvis om de är spända, avslappnade, breda, smala, ytliga eller djupa. Pulsen, symtomen och vem du är (din ålder, kroppsuppbyggnad, livsstil mm) det påverkar valet av punkter som kommer att stimuleras.


Behandlingen anpassas efter individen och pulsdiagnostik vilket är den primära diagnosmetoden inom akupunktur


Diagnos sker även med hjälp av observation, exempelvis patientens röst, andning och kroppsspråk.


Samtal om bland annat sjukdomshistoria, livsstil, kost och motionsvanor bidrar till akupunktörens diagnos.

FÖRDELAR

Akupunktur = Livförsäkring

Ger mer rörlighet

Långt liv

Hälsa

Kinesisk medicin


En av de viktigaste grundprinciperna i kinesisk medicin är balansen av

Yin & Yang.


Yin när yang och yang skapar yin


En dynamisk balans i en ständig rörelse och transformation.


Dess motsatser som finns i naturen och i universum påverkar våra kroppar. Det är hur vi lever i balans och i samklang med allt runtomkring oss och hur vi påverkas av det.

Även vilken förmåga vi har för att anpassa oss till olika omständigheter.


Inom den kinesisk medicinen anser man att Qi är oförstörbar och att materia och energi i kroppen påverkar varandra på ett sådant sätt att de inte kan separeras från varandra, utan anses vara olika tillstånd av en och samma.Man talar om Qi som är livsenergin som strömmar genom kroppen i energibanor. Det vi kallar meridianer upptäcktes för flera tusen år sedan i Kina och det kan beskrivas som ett slags nätverk av energi i kroppen kallad Mai, meridianer.  


Meridianerna är grundstenen inom den kinesiska läkekonsten. Livsenergin eller rörelsekraften är i ständig cirkulation i våra kroppar för att hålla den i balans. 

När Qi flödar fritt har vi hälsa. Om denna qi blir blockerad eller stagnerad kan det uppstå problem och vi får symtom. Qi måste cirkulera fritt, våra organ har till uppgift att ge ut energi och stödja olika delar av kroppen. När qi inte cirkulerar fritt uppstår sjukdom. 

Akupressur

Vissa punker får inte nålas och inte eller moxas, då kan akupressur vara ett alternativ beroende

på vilka punkter som används. 


Akupressur är en metod där man applicerar ett tryck på olika reflexpunkter som smärtlindring.


Meridiansystemet används med samma punkter som i akupunktur, men trycker med fingrarna eller använder ett verktyg i stället för att sätta nålar.

 

Fördelen som jag ser med Akupressur jämfört med akupunktur är att det finns en fysisk närvaro med klienten hela tiden, en direkt beröring som i sig själv har en positiv endorfinstimulerande effekt. Det är också praktiskt att behandlingen ges utanpå kläderna.

Behandling med moxa

Moxa vad är det?


Moxibustion är en medicinsk teknik med kinesiska rötter. Där naturlig värmeterapi används som härrör från torkad mugwort-växt (gråbo) som producerar moxa när den bränns nära hudytan. Värmen sägs hjälpa till att skingra oönskade patogener (bakterier,

virus, svampar och parasiter) i kroppen. Växten gråbo, känd för att hjälpa till att påskynda läkningen, började användas i Asien för flera tusen år sedan på grund av dess medicinska syften.


Förutom att behandla specifika hälsoproblem, tros moxibustion också ge en allmän förbättring av en persons hälsa. Det kan hjälpa till att återställa kroppens styrka och bromsa åldrandeprocessen.


Moxa av ren yangnatur!


Den kan återställa och reparera yang från att kollapsa samt öppna meridianerna. Moxan kan reglera qi och blod samt skingra kyla och fukt.

Den värmer kroppen för att lösa stagnation.


"När den bränns så penetrerar den meridianenerna och eliminerar hundratal sjukdomar sägs det enligt kinesisk medicin och vissa punker sägs ge långt liv"


Yang aktiveras på grund av Gråbo/mugwort, malört, artemisia (artemisia är ett effektivt medel mot malaria) bladens varma natur medan den bittra lukten kan färdas genom meridianerna och tar bort kyla i dem, reglera qi, blod och lösa fukt i kroppen.


Avsikten är att stimulera cirkulationen och få blodet att flöda mer fritt. Forntida kinesiska koncept tror att värmen kompenserar för "yang-bristen" som orsakar kyla och andra problem i en persons kropp.


Det finns punker som inte får nålas och inte heller moxas. Många punkter som inte får nålas kan moxas i stället eller ge akupressur beroende på punkt.