Om oss och denna lära!

Läs om Annika längre ner!


Lite historia om Aros:

Västerås hette Aros från början,

vilket på fornnordiska betydde åmynning. Senare blev det namnet Westa Aros (Västra Aros) den västra åmynningen, där västra avser väderstreck och Aros betyder åmynning och syftar på Svartåns utlopp i Mälaren. Staden Uppsala kallades i samma tid för Östra Aros. 


Akupunktur:

Klassisk kinesisk akupunktur ( CCM - Classical Chinese Medicin) är akupunkturstilen vi på Aros Akupunktur arbetar med.


Den är baserad på de klassiska böckerna Nei Jing Su Wen, femelementsakupunktur, inriktningen med filosofin Wu Yun liu Qi systemet, 10 stammar och 12 grenar (stems and branches).

De fem transformationerna och de sex energierna är basen för filosofin inom akupunktur.


Denna lära är flera tusen år gammal och är en av de äldsta fortfarande existerande medicinska behandlingsformer, för motverkande av sjukdom och ohälsa. Man kan behandla såväl akuta, som långvariga och kroniska obalanser. Det finns olika stilar inom akupunktur enligt kinesisk medicin men de bygger alla på teorin om de fem elementen.


Tecknet 五行 Wú xing, har egentligen en betydelse som bättre översätts fem element, fem faser. De faser genom vilka materien cirkulerar i sin oändliga cykel genom all materiell substans. Ordet wu betyder fem. Ordet xing betyder som substantiv "passage", "stig", "rutt" och som verb "att åka", "att gå".


Det är en utveckling av yin-yangteorin som är applicerad på den materiella substansens natur och till de olika relationer som existerar mellan materien i dess olika faser. Dessa fem faser fungerar metaforiskt, och ger bilder som de äldre teoretikerna använde för att organisera sitt tänkande om den fysiska världen.

Observation av årstidernas olika kvaliteter kan ha legat till grund för wu xing.


Ordet "xing" betyder processen där saker och ting påverkar varandra. De fem elementen som består av trä, eld, jord, metall och vatten påverkar varandra på följande sätt:

Trä producerar eld, eldning av trä bildar aska som ger jord, och jorden ger näring till metall som producerar vattenånga, vatten används för att vattna träd och så fortsätter det så, en ständig rörelse inom de fem elementen. 


Liknelsen med att våra årstider påverkar vår fysiska kropp och dess funktioner, våra känslor, våra tankar och vår förmåga att bearbeta det som händer oss. De fem elementen är ett verktyg som ger oss djupare insikt och förståelse för sambanden mellan sjukdom, psykiska problem, mentala problem och andliga symptom.


Elementen ger oss också en guide till hur vi kan påverka och läka de omständigheter vi befinner oss i.
Energi manifesterar sig i kroppen, precis som årstiderna. Vi kan förklara att kropp, sinne och själ är en bild av naturen som omger oss. Varje årstid har också ett organpar som är förknippade med ett element.
Kroppen följer en ettårig cykel och försöker alltid anpassa sig till den yttre miljön, klimatet. De klimatiska påverkningarna är: vind, värme, fukt, torka, kyla.
Trä -vind, eld-värme, jord-fukt, metall-torka, vatten-kyla. 


Hos Aros Akupunktur möter ni Annika Andersson.


Annika har ett naturlig intresse att vilja hjälpa sina medmänniskor som känner att dom borde kunna må bättre. Många har hamnat på sidan om inom vården, känner sig kanske bortprioriterade och får inte den hjälp de anser de behöver och förtjänar. Intresset ökar mer och mer att ta hjälp från den naturliga vägen som inom den alternativa medicinen.  


Annikas intresse att vilja förstå för att kunna hjälpa har varit stort. Det har blivit många böcker, kurser och utbildningar av olika slag genom åren, hennes livserfarenheter har även givit mycket, hon är tacksam över detta driv som finns inuti henne. Att ha möjligheten med att få arbeta med helande energier som en naturlig del genom hela hennes liv, det gör livet mer spännande och roligare, allt är energi som har fantastiska möjligheter att bistå oss menar Annika. Bakom henne finns träning b.la. med Taiji (Tai Chi) och långa terrängpromenader, träning av olika slag, löpning har också tidigare funnits med. Ett stort fritidsintresse är hennes köksträdgård där hon hämtar energi med bär och grönsaksodlingar. Täckodling är det som gäller samt att pyssla med bokashi. 


Hon har många olika yrken bakom sig, bara att nämna några:
Undersköterska/mentalskötare, säljare på både stora och mindre företag, yrkeschaufför, charkbiträde, drivit två företag tidigare, KBT terapeut.

Mer och mer ökade intresset för den kinesiska medicinen.


Under många år fanns det inom henne, och livet började visa mer och mer vart hennes livsväg leder. Hon drogs till en treårig studie hos Ahremarks Akupunkturskola i Örebro.

Denna skola är den enda svenska akupunkturskolan som lär ut klassisk akupunktur enligt Stems & Branches och Femelementsakupunktur.


Annika är glad att det blev denna stil av akupunktur, CCM - klassisk kinesisk akupunktur, som är baserad på de klassiska böckerna Nei Jing Su Wen, femelementsakupunktur, inriktningen med filosofin Wu Yun liu Qi systemet, 10 stammar och 12 grenar (stems and branches). Hon känner att det är helt rätt då det är en speciell och gammal lära där det finns oändliga möjligheter till att skapa balans. 

Jag hoppas att vi ses!

Tack för att du tittade in på min hemsida och jag hoppas att den har givit dig något, tveka inte att höra av dig om du har några frågor


 ~ Jag Annika är utbildad inom akupunktur och västerländsk medicin - basmedicin 60hp på sjuksköterska nivå.


~ Akupunkturutbildning - Treåriga klassiska kinesiska akupunkturstudier med Stems and branches hos Ahremark Akupunktur AB. 


~ Samtal och KBT terapeut.


~ Jag ger dig läkning i form av helande energier om din kropp behöver det. 


~ Jag är medlem i Svenska Akupunkturförbundet.


~ Jag är ansvars– och patient­för­säkrad.


~ Jag innehar F-skattsedel.


Varmt välkomna!

Annika 

Tankar att ta med!

Akupunktur har en tydlig lugnande verkan.

Hur många nålar som används i en behandling

är oftast mellan en till fem nålar per behandling. Det kan vara olika från gång till gång. Två nålar en behandling och nästa gång kanske bara en nål eller fyra nålar. 

Akupunktur balanserar den kroppsegna läkningsprocessen.

Förutom att behandla i förebyggande så att inte kroppen hamnar i en obalans så behandlas bl.a.
olika sorters värk, allergi, nässelutlag, astma, stress, sömnbesvär, PMS, PMDS, koncentrationssvårigheter, hjärndimma, utbrändhet, trötthet, migrän, huvudvärk,
ångest, depression, högt blodtryck, barnlöshet,

gynekologiska besvär.

Fibromyalgi, klimakteriebesvär, reumatism, magbesvär, eksem, tennisarm, hälsporre, hudbesvär osv.

Autoimmun/psykisk/somatiska sjukdomar.
hjälp vid beroenden, läkemedelsbiverkningar mm. 

Antalet behandlingar som krävs innan ett problem försvinner är individuellt.

Du behöver inte ha några besvär för att behandlas med akupunktur. Förebyggande behandling hjälper kroppen så att den inte hamna i en obalans.

Vi använder endast sterila engångsnålar. De kasseras efter en användning.